Uwierzytelnienie

Zapraszamy do systemu Comarch-Ergo

Uwierzytelnij się w PZGiK

 

Informacja o projekcie.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego wraz z pozyskaniem danych, do świadczenia e-usług
oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego i szkoleniami użytkowników 10 JST z obszaru Powiatu Kłobuckiego

 Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego
świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego” – ZSIPPK
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Powered

 Nota Prawna

 Regulamin

 Dostępność

Nota Prawna

Regulamin

Dostępność

Czcionka +/-
Kontrast