Zaloguj się w portalu PODGiK Starostwa Powiatowego w Kłobucku

Zapraszamy do systemu Comarch-Ergo.
Serwis dedykowany dla geodetów, komorników, rzeczoznawców, projektantów, klientów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Skorzystaj z oferty PZGiK

 

Informacja o projekcie.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego wraz z pozyskaniem danych, do świadczenia e-usług
oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego i szkoleniami użytkowników 10 JST z obszaru Powiatu Kłobuckiego

 Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego
świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego” – ZSIPPK
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powered

 Nota Prawna

 Regulamin

 Dostępność

Nota Prawna

Regulamin

Dostępność

Czcionka +/-
Kontrast