Menu


Portal Obsługi Wniosków


Zbiór danych EGiB
Zbiór danych GESUT
Zbiór danych BDOT500|
Zbiór danych BDSOG
Mapa ewidencyjna i zasadnicza
Usługi dla geodetów
Rejestry kartoteki i skorowidze
Wypis, wypisy i wyrysy, wyrysy
Zbiór danych RCWiN
Pozostałe materiały
Gospodarka Nieruchomościami
Kształtowanie Ładu Przestrzennego
Zarządzanie Infrastrukturą Drogową
Ochrona Środowiska
Numery Adresowe


Beneficjenci projektu

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Gmina Kłobuck
Gmina Krzepice
Gmina Lipie
Gmina Miedźno
Gmina Opatów
Gmina Panki
Gmina Popów
Gmina Przystajń
Gmina Wręczyca Wielka


Katalog usług

Udostępnienie baz danych przestrzennych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB)
Udostępnienie baz danych przestrzennych BDOT500
Wniosek o udostępnienie baz danych przestrzennych BDSOG
Wniosek o udostępnienie baz danych adresowych EMUiA
Wniosek o udostępnienie baz danych obiektów drogowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (Miasta)
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy
Elektroniczna obsługa prac geodezyjnych
Wniosek o wyrażenie zgodny na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Aktualności

FAQ  – Pytania i Odpowiedzi

Baza wiedzy

Kontakt

Rejestracja

Logowanie

 

Czcionka +/-
Kontrast