Portal Obsługi Wniosków

Wypis, wypisy i wyrysy, wyrysy – dostępne usługi


Wypis z rejestru gruntów, wypis i wyrys, wyrys z mapy ewidencyjnej
– dostępne z poziomu konta klienta portalu PODGiK Starostwa
Powiatowego w Kłobucku.

Skorzystaj z oferty PZGiK

Nie masz konta w PZGiK? Zarejestruj się!

 

Informacja o projekcie.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego wraz z pozyskaniem danych, do świadczenia e-usług
oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego i szkoleniami użytkowników 10 JST z obszaru Powiatu Kłobuckiego

 Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego
świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego” – ZSIPPK
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powered

 Nota Prawna

 Regulamin

 Dostępność

Nota Prawna

Regulamin

Dostępność

Czcionka +/-
Kontrast