Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

PODSTAWA PRAWNA

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych
rodzajów i gatunków drzew
* Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni
* Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
* Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

WYMAGANE DOKUMENTY – Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

INTERESARIUSZE:
– Użytkownicy wewnętrzni pracujący w starostwach
– Pracownicy jednostek administracji publicznej
– Przedsiębiorcy zainteresowani informacją przestrzenną
– Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje budowlane
– Pracownicy instytucji branżowych
– Geodeci
– Urbaniści
– Planiści
– Projektanci
– Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane

OPŁATY – Realizacja wniosku podlega opłacie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

REZULTAT USŁUGI – Złożenie wniosku.

SPOSÓB UWIERZYTELNIENIA – Profil zaufany, Podpis elektroniczny.

Czcionka +/-
Kontrast