Usługa umożliwia złożenie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości.

PODSTAWA PRAWNA

* Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
* Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
* Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
* Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
* Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

WYMAGANE DOKUMENTY
– Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości.

INTERESARIUSZE:
– Użytkownicy wewnętrzni pracujący w starostwach
– Pracownicy jednostek administracji publicznej
– Przedsiębiorcy zainteresowani informacją przestrzenną
– Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje budowlane
– Pracownicy instytucji branżowych
– Geodeci
– Urbaniści
– Planiści
– Projektanci
– Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane

OPŁATY – Realizacja wniosku podlega opłacie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

REZULTAT USŁUGI – Złożenie wniosku.

SPOSÓB UWIERZYTELNIENIA – Profil zaufany, Podpis elektroniczny.

Czcionka +/-
Kontrast