Usługa umożliwia złożenie wniosku na wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

PODSTAWA PRAWNA

* Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
* Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
* Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

WYMAGANE DOKUMENTY – Wniosek o wydanie wypisu lub wypisu i wyrysu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

INTERESARIUSZE:
– Użytkownicy wewnętrzni pracujący w starostwach
– Pracownicy jednostek administracji publicznej
– Przedsiębiorcy zainteresowani informacją przestrzenną
– Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje budowlane
– Pracownicy instytucji branżowych
– Geodeci
– Urbaniści
– Planiści
– Projektanci
– Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane

OPŁATY – Realizacja wniosku podlega opłacie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

REZULTAT USŁUGI – Złożenie wniosku.

SPOSÓB UWIERZYTELNIENIA – Profil zaufany, Podpis elektroniczny.

Czcionka +/-
Kontrast