Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy.

PODSTAWA PRAWNA

* Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń
na zajęcie pasa drogowego.
* Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
* Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

WYMAGANE DOKUMENTY – Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy.

INTERESANCI:
– Planiści
– Projektanci
– Użytkownicy wewnętrzni pracujący w starostwach
– Pracownicy jednostek administracji publicznej
– Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje budowlane
– Pracownicy instytucji branżowych
– Geodeci
– Urbaniści
– Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane

OPŁATY – Realizacja wniosku podlega opłacie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

REZULTAT USŁUGI –Złożenie wniosku.

SPOSÓB UWIERZYTELNIENIA – Profil zaufany, Podpis elektroniczny.

Czcionka +/-
Kontrast