Usługa umożliwia pełną obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych.

PODSTAWA PRAWNA

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne
* Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
* Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
* Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
* Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

WYMAGANE DOKUMENTY  – Zgłoszenie pracy geodezyjnej

INTERESANCI:
– Geodeci
– Wykonawcy prac geodezyjnych
– Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane

OPŁATY – Realizacja podlega opłacie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

REZULTAT USŁUGI – Obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej.

SPOSÓB UWIERZYTELNIENIA – Profil zaufany, Podpis elektroniczny, Konto w systemie.

Czcionka +/-
Kontrast