Usługa umożliwia pobranie wniosku o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

PODSTAWA PRAWNA

* Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
* Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
* Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
* Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

WYMAGANE DOKUMENTY – Wniosek o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

INTERESARIUSZE:
– podmioty prowadzące inwestycje budowlane.

OPŁATY – Brak opłat.

REZULTAT USŁUGI – Pobranie wniosku.

POBIERZ WNIOSEK

     

 

 

Czcionka +/-
Kontrast